Registreren


Vul onderstaand formulier in om u te registreren als B2B klant.

De facturatie zal maandelijks gebeuren. U ontvangt één factuur met daarop een overzicht van de door u bestelde orders.

Als B2B klant geniet u eveneens van een korting, die berekend wordt op het totaalbedrag aan bestellingen tijdens het voorgaande kalenderjaar.  Bij het registreren als B2B-klant ontvangt u de standaardkorting van 5%. Vanaf een jaarlijkse omzet van € 2500 wordt dit 7% en van zodra het bedrag van € 7500 bereikt wordt, ontvangt u de maximumkorting van 10%. Deze korting wordt onmiddellijk op de maandelijkse factuur verrekend.

Indien u dit wenst, kan u later nog andere gebruikers op eenvoudige wijze bijkomend registreren.


Profiel informatie

* Voornaam is verplicht

* Familienaam is verplicht

* Email is verplicht

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

Een gebruiker met dit email adres bestaat reeds

* Email is verplicht

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

Emails komen niet overeen

Informatie bedrijf

Geldig BTW-/ondernemingsnummer is vereist . Contacteer ons indien uw bedrijf geen BTW nummer heeft.

BTW nummer is niet geldig . Contacteer ons indien uw bedrijf geen BTW nummer heeft.

** please be patient while we are checking your VAT number **

* Bedrijf is verplicht

* Adres is verplicht

Postcode is verplicht

* Vul alleen stad en postcode in

* Email is verplicht

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

Telefoonnummer is verplicht


** This is not a valid mobile phone number **

Reeds lid?

* Email is verplicht

Wachtwoord is vereist

* Email is verplicht


Terug naar aanmelden