Algemene Verkoopsvoorwaarden


Hoe kan men bloemen bestellen?

Koop in de Fleurop-Interflora online bloemenwinkel, het is heel gemakkelijk ! Ga te werk in 9 stappen :

 1. Zoek het artikel dat u wilt kopen en vul de prijs, leveringsdatum, bestemming en aantal in. Klik op "Volgende"
 2. U kan meerdere extra artikelen toevoegen aan uw bestelling zoals een vaas, een beertje, chocolade, enz.  Klik op "Volgende"
 3. Het overzicht van uw winkelmandje wordt weergegeven. Klik op "Volgende"
 4. Voer alle gegevens voor de levering in. OPGEPAST! Vergeet uw kaartje niet te tekenen. Klik op "Bestelling toevoegen voor een tweede adres" indien u op een ander adres bloemen wenst te laten leveren. Zo niet, klik op "Volgende".
 5. Meldt u aan of klik op "Ik heb geen account" en vul uw gegevens in, kies hoe u uw leveringsbevestiging wil ontvangen en ga akkoord met de algemene voorwaarden. Klik op "Volgende".
 6.  U komt op de overzichtspagina.  Indien u wenst kan u nog wijzigingen aanbrengen.  Hier kan u ook een kortingscode invullen. Klik op "Betalen"
 7. U komt op de beveiligde betaalpagina van INGENICO-OGONE.  Kies voor de gewenste betalingsmogelijkheid. Geef uw kaart of accountgegevens in en bevestig met de nodige verificatiecode.
 8. Na de goedkeuring van betaling gaat u automatisch terug naar de website van Fleurop-Interflora.
 9. Na enkele minuten ontvangt u een bevestigingsmail van uw bestelling.

Wij geven uw bestelling door aan de dichtstbijzijnde zelfstandige Fleurop-Interflora florist.
Deze is ook één van uw contractuele partners. De klantendienst staat geheel ter uwer beschikking voor verdere vragen of aanvragen tot informatie betreffende uw bestelling.

Belangrijke opmerkingen

Om uw bestelling op tijd te kunnen leveren, volgens uw wensen , gelieve volgende zaken steeds bij het adres van de bestemmeling te vermelden :
voor leveringen in ziekenhuizen, de meisjesnaam van een gehuwde vrouw, de dienst en het kamernummer. Enkel leveringen aan de receptie zijn gewaarborgd.
Voor leveringen in hotels, het kamernummer en de naam waaronder de ontvangers zich laten inschrijven hebben in het hotel (meisjesnaam voor gehuwde vrouw, groep, koppel, enz. ....). Enkel leveringen aan de receptie zijn gewaarborgd.


Prijs

De prijs van de bloemen hangt natuurlijk af van de seizoenen en de regio's. Bij Fleurop-Interflora worden de prijzen gebruikt die op die dag gehanteerd worden door de uitvoerende bloemist.

De prijzen die in de Fleurop-Interflora online bloemenwinkel gegeven worden, bevatten de leveringskosten die de uitvoerder hanteert en de lokale btw.
Fleurop-Interflora rekent 12,00 EUR (afhankelijk van de fluctuerende veranderingen) servicekosten aan voor de behandeling van uw bestelling in België en in het buitenland.

Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde bloemen weigert, heeft de uitvoerende bloemenzaak desondanks het recht om de levering te factureren.

Levering

Dankzij onze uitzonderlijke wereldwijde aanwezigheid, kunnen wij uw bestelling overal ter wereld leveren binnen een termijn van enkele uren. Wegens uurverschillen en openingsuren naargelang het land van levering, kunnen wij uw levering voor dezelfde dag enkel waarborgen indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :
De aanvaarding van uw bestelling hangt individueel af van de feestdagen en openingsuren van het land van levering
Op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen, kunnen wij geen leveringen waarborgen. Leveringen in campings, militaire basissen, boten, havens en luchthavens kunnen eveneens niet gegarandeerd worden.

Voor speciale bestellingen of informatie, gelieve contact op te nemen met ons.

 

Juistheid van het leveringsadres

Gelieve er voor te zorgen dat het adres en lokaal telefoonnummer dat u ons doorgegeven heeft, juist en volledig zijn. In geval van een niet-levering, of vertraging van een levering naar aanleiding van een foutief of onvolledig adres, treft ons geen enkele verantwoordelijkheid.
Zodat de uitvoerende bloemenzaak uw bestelling binnen de kortst mogelijke termijn kan leveren, kunnen volgende zaken zeker bruikbaar zijn :
Voor leveringen in ziekenhuizen, gelieve de meisjesnaam van gehuwde vrouwen mee te delen, evenals - indien mogelijk - de afdeling en het kamernummer. De leveringen worden enkel gegarandeerd aan de receptie van het ziekenhuis.
Voor leveringen in hotels, gelieve de meisjesnaam van een gehuwde vrouw mee te delen en -indien mogelijk- het kamernummer en de naam onder dewelke de ontvangers zijn ingeschreven (groep, koppel,...). De leveringen worden enkel gewaarborgd aan de receptie van het hotel.

 

Bevestiging van de bestelling

Van elke geplaatste bestelling krijgt u binnen enkele minuten een bevestiging per e-mail. Deze bevat het bestelnummer evenals de details van het bestelde product, de aankoopprijs, leveringsdatum en gegevens van de ontvanger en besteller.
Indien u deze bevestiging niet ontvangt, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst.

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Uw bestelling wordt uitgevoerd door / doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde florist / de nationale Fleurop-Interflora afdeling. Deze florist / deze nationale Fleurop-Interflora afdeling is uw contractuele partner. Onze klantendienst staat ten alle tijde tot uw dienst per e-mail voor alle vragen of informatie betreffende uw bestelling.

De bestelling kan enkel geleverd worden gedurende de gebruikelijke openingsuren van de Fleurop-Interflora bloemenzaak.

Rouwwerk wordt gemaakt volgens de gebruiken van het land.
Behalve sympathie boeketten/arrangementen wordt al het andere rouwwerk NIET op een privé adres geleverd.

Leveringsdatum

De levering gebeurt in principe op de gevraagde dag (behoudens in geval van heirkracht).

Uitzonderingen :
Zon- en feestdagen : rekening houdend met de wettelijke schikkingen, wordt er in principe geen enkele levering uitgevoerd op zondagen en legale feestdagen.
14 februari - Sint Valentijn : omwille van het hoge aantal doorgegeven bestellingen op deze bijzondere bloemendag, kunnen bestellingen voor Sint-Valentijn uitzonderlijk geleverd worden op 12/13 februari, voornamelijk op bedrijfsadressen.
Bestellingen die geplaatst worden voor Moederdag worden in het algemeen geleverd op de zaterdag die hieraan vooraf gaat. Bestellingen die pas op het laatste moment geplaatst worden, zullen pas geleverd kunnen worden op de maandag die volgt op Moederdag.
De bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar kunnen in het algemeen geleverd worden 1 tot 2 dagen voor de gewenste leveringsdatum.


Waarborg


De tevredenheid van onze klanten is een zeer belangrijk element voor onze aangesloten floristen. De garantie verzekert u dat alle bestellingen behandeld zullen worden door bekwame bloemisten en dat de bloemen en planten persoonlijk, op tijd en in onberispelijke staat zullen worden geleverd.

Wij waarborgen een nauwgezette behandeling van alle bestellingen die doorgegeven worden via Fleurop-Interflora. Onze Fleurop-Interflorawaarborg omvat: 

 • het leveren via een bloemist van het bestelde product
 • verse bloemen van uitstekende kwaliteit
 • het respecteren van de overeengekomen leveringstermijn
 • het respecteren van het opgegeven bedrag, volgens de prijzen toegepast door de floristen van Fleurop-Interflora en op onze website op de leveringsdag

Voor alle klachten kan de ontvanger zich natuurlijk richten tot de Fleurop-Interflora florist die de levering verzorgd heeft.

Door deze garantie willen wij u verzekeren van de zorg en het professionalisme waarmee wij uw bestelling behandelen. Desalniettemin, mocht de levering of de kwaliteit van de verzending u niet volledig bevredigen, gelieve ons dan binnen de 5 dagen volgend op de levering, uw opmerkingen te laten geworden op onze Internetsite of per E-mail

Alle bestellingen worden exclusief behandeld en uitgevoerd door leden van de organisatie Fleurop-Interflora.

Uiteraard blijven alle gegevens - die gebruikt zijn voor het uitvoeren van uw bestelling - vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden.

Aarzel niet om voor alle verdere vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met onze Klantendienst. Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons betuigt in onze on-line bloemenmarkt.

Wijzigingen persoonlijke gegevens


Om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, gelieve de rubriek « Clublid » in het menu op de homepage te raadplegen.


Contact opnemen met de website

Indien u vragen hebt betreffende de tekst, de functie of het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op.

 

Bloemen

Bloemen zijn seizoen gebonden. Daarom beschikken wij dus niet altijd over het gehele assortiment bloemensoorten, zelfs niet op de online Fleurop-Interflora bloemenshop.
Wij kunnen niet altijd de beschikbaarheid waarborgen van de verschillende bloemen bij de Fleurop-Interflora bloemenzaken wereldwijd, en zeker niet voor 'last-minute'-bestellingen.
De samenstelling van de Fleurop-Interflora producten kan dus lichtelijk verschillen met deze van de gefotografeerde items. Maar elk Fleurop-Interflora product wordt op het laatste moment ter plaatse en individueel gerealiseerd door hooggekwalificeerde floristen die er alles aan doen om kleur en vorm van de geïllustreerde waar te behouden.
Indien de bloemen geleverd worden in een vaas, zal het product op de online Fleurop-Interflora bloemenshop voorzien zijn van een speciale nota.

 

Geschenkartikelen

Voor geschenkartikelen zonder bloemen gelden de wettelijke bepalingen van het herroepingsrecht.

 

Tijdslimieten voor uw bestellingen

Gewaarborgde termijnen voor uw bestellingen/ Bloemen wereldwijd, binnen enkele uren

Onze unieke bloemenshop biedt u de mogelijkheid om wereldwijd bloemen te sturen, en dit binnen enkele uren. U dient wel rekening te houden met uurverschillen en volgende aspecten :
Het uur van de levering is niet gewaarborgd, behalve voor huwelijken en begrafenissen.
Leveringen op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen zijn niet gewaarborgd. Leveringen op campings, militaire basissen, boten, havens en luchthavens zijn niet gewaarborgd.

Voor elke specifieke bestelling of informatieaanvraag kan u ons contacteren.

 

Levering van de bloemengroeten

Algemeen

Onze aangesloten bloemenzaak tracht de bloemen te leveren en laat een afwezigheidskaartje achter indien de bestemmeling niet aanwezig is, daarna probeert hij later de ontvangers telefonisch te bereiken. Indien de florist de bloemen niet heeft kunnen leveren, of de ontvangers niet heeft kunnen bereiken binnen de 24 uur, zal hij ons onmiddellijk verwittigen van de niet-levering en u zal op uw beurt hiervan verwittigd worden per telefoon of per e-mail. Bij afwezigheid van de ontvanger heeft de florist het recht de bloemen achter te laten bij derden (bijvoorbeeld bij de buren, aan de receptie, bij de portier, bij de begrafenisondernemer, enz.) die garant staat voor het overhandigen van de bloemen aan hun ontvangers. Dit geldt ook voor alle stukken in bijlage (geschenk, bijhorende brief, enz.) die aan de florist werden toevertrouwd.

Uurrooster

Wij dienen het gewenste tijdsblok van de levering (voormiddag/namiddag/avond) minstens 24 uur op voorhand te kennen.
Wij kunnen u enkel het gewenste leveringsuur garanderen in geval van begrafenissen en huwelijken. Wij vragen dus aan onze klanten om in de rubriek « Opmerkingen betreffende de levering » het precieze leveringsuur van de dienst te vermelden.

 

Annulering / Recht op het opzeggen van de bestelling

De bloemenbestelling mag opgezegd worden, tot 1 werkdag voor de gewenste leveringsdatum, met vermelding van het bestelnummer.
Een opzegging na deze termijn zal enkel in uitzonderlijke gevallen aanvaard worden en wij waarborgen geen terugbetaling van het bedrag van de bestelling.
De annuleringen moeten aangevraagd worden per e-mail of per telefoon op nummer (+ 32) (0) 2 242 29 64 (klantendienst) gedurende de gebruikelijke openingsuren.