Advent

De adventskrans is een symbool van hoop. De eerste zondag van de advent wordt de eerste kaars aangestoken, elke zondag daarop wordt er nog een kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor Kerst zouden alle kaarsen moeten branden.