De betekenis van kleuren in de bloemenwereld


Betekenis van kleuren

 • Rood: liefde, lijden, hartstocht, moed, verleiding, zwoel, offer (strijd, vuur), romantiek.
 • Wit: eenvoud, reinheid, maagdelijkheid, kalmte, onschuld, puurheid, stilte, ongereptheid, vreugde, feest, waarheid.
 • Geel: licht, vrolijkheid, voorjaar, glorie, kleur van de zon, energie, groei, kracht, lentegevoel, luister, afgunst, verraad.
 • Magenta: uitbundig, opwindend, schokkend.
 • Oranje: warmte, rijkdom, extravert, kracht, optimisme, plezier, sportiviteit, vitaliteit, erotiek.
 • Blauw: goddelijkheid, oneindigheid, spiritualiteit, trouw, oprechtheid, onschuld.
 • Purper: koninklijkheid, sensualiteit, decadentie, gezag.
 • Roze zachtheid, tederheid, blijdschap, geboorte, ingetogen, romantiek, zoet, lief, onschuldig, licht dat doorbreekt.

Bloemen bekennen kleur

De Roos

 • Dieprood: ik wil je!
 • Geel: misplaatste genegenheid, ik hou van een ander.
 • Oranje: vuur en vlam!
 • Roze: jij en ik.
 • Wit: vertrouw me!
 • Wit en rood: voor altijd samen!
 • Zwart: het is uit!

De Sering

 • Paars: lenteliefde, jij bent mijn eerste liefde.
 • Wit: onschuld, een symbool van uw reinheid en schoonheid.

De Anjer

 • Rood: vurigheid, ik moet je spoedig zien!
 • Roze: aanmoediging.
 • Wit: zuivere toewijding, ik bied je reine liefde.

De Chrysant

 • Geel: koelheid, ik behoor een ander toe!
 • Rood: beantwoorde liefde, ik bemin je ook.
 • Wit: eerlijkheid, ik vertrouw je volkomen, Allerzielen, waarheid.

De Dahlia

 • Geel: afkeer, uw attenties zijn voor mij zeer onaangenaam.
 • Rood: afwijzing, u heeft te veel verondersteld.
 • Wit: botte weigering, houd op.

De Gerbera

 • Rood: bekendheid met elkaar, spreek van vriendschap niet van liefde.
 • Wit: besluiteloosheid, ik heb nog geen besluit genomen.
 • Rose: onzekerheid, ik wacht op uw nadere verklaring.

De Iris

 • Geel: leed, ik deel uw droefenis.
 • Paars: gloed, mijn hart gloeit voor u.