Wat gebeurt er als de ontvanger niet thuis is?

Onze bloemenzaak tracht de bloemen te leveren en laat een afwezigheidskaartje achter indien de bestemmeling niet aanwezig is, daarna probeert hij de ontvangers telefonisch te bereiken. Indien de florist de bloemen niet heeft kunnen leveren, of de ontvanger niet heeft kunnen bereiken binnen de 24 uur, zal hij ons verwittigen van de niet-levering en u zal op uw beurt hiervan verwittigd worden per telefoon of per e-mail. Bij afwezigheid van de ontvanger heeft de florist het recht de bloemen achter te laten bij derden (bijvoorbeeld bij de buren, aan de receptie, bij de portier, bij de begrafenisondernemer, enz.) die garant staat voor het overhandigen van de bloemen aan hun ontvanger. Dit geldt ook voor alle stukken in bijlage (geschenk, bijhorende brief, enz.) die aan de florist werden toevertrouwd.

TERUG